08_R5_TURBO_02.png

De Club Renault Sportives gebruikt de volgende gegevens voor het doel zoals hieronder
omschreven:

 

Voor de inning van de jaarlijkse contributie en de toezending van periodiek te verschijnen
clubbladen en digitale nieuwsbrieven:

  • Lidnummer, naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email adres,
    bankrekeningnummer ( in geval van automatische incasso)

Voor het toelaten van de club als lid met een clubauto en de controle hierop:

  • Type, kleur, bouwjaar en kenteken van de clubauto

Voor statistische gegevens:

  • Lid sinds (in verband met jubilea) en provincie van het lid, type van de clubauto

Al deze gegevens worden opgeslagen in het “Ledenbestand”. Dit bestand is alleen inzichtelijk
voor leden van het bestuur van de Club Renault Sportives. Zij hebben een integriteitsverklaring
getekend waarin ze verklaren dat ze deze gegevens alleen zullen gebruiken voor het doel
waarvoor ze zijn bedoeld.