18_A110_02.png

Online aanmeld formulier Lidmaatschap Club Renault Sportives - iDEAL

Met dit formulier meld je je aan als lid van de club Renault Sportives; zodra de ledenadministratie jouw inschrijving heeft ontvangen zal deze in behandeling genomen worden. Wanneer de contributie is ontvangen:

  • wordt de inschrijving definitief
  • ontvang je een welkomst pakket (o.a. een reeds verschenen Alpine Magazine)
  • het aan jou toegekende lidnummer
Let op! Wanneer het inschrijfformulier correct is ingevuld dan verschijnt er een bevestigings-pagina. 
Wanneer het formulier opnieuw verschijnt dan zijn niet alle gegevens juist ingevoerd, deze velden worden met rood aangegeven.

We sturen de link om met iDEAL te betalen in de bevestigingsmail.
DD-MM-YYYY
Adres gegevens:
Invullen in het formaat 0000AB
Hieronder graag de IBAN gegevens volledig invullen.
b.v. NL02
b.v. INGB
b.v. 0001 2345 67
We gebruiken de bank gegevens alleen om de iDEAL betaling te kunnen koppelen aan de inschrijving. We sturen de link om met iDEAL te betalen in de bevestigingsmail.
Hier onder kan het gewenste lidmaatschap aangegeven worden. Wanneer je niet in het bezet bent van een clubauto kies dan voor Sympathisant.
Indien je geen club auto bezit kies je voor symphatisant. Bij twijfel oordeelt het bestuur of de auto aan de kernwaarden van de club voldoet.
Indien je één of meerdere clubautos bezit dit hier graag aankruisen
Kleur, bouwjaar, uitvoering en eventueel kenteken

Bij de inschrijving als lid van de Club Renault Sportives vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het incasseren van de contributie, het versturen van het clubblad en digitale nieuwsbrieven, het beheren van het daarbij behorende ledenbestand, voor het beheren van statistische gegevens met betrekking tot het bestand van de toegelaten clubauto’s mede ten behoeve van de verantwoording tijdens de algemene ledenvergadering. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en overige gegevens en volgen de wet Bescherming Persoonsgegevens. Op www.clubrenaultsprtives.nl leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.